Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku: Připravte si formulář

Jak už jsme se několikrát zmínili, aby mohla vaše firma oficiálně fungovat, je potřeba, aby byla nejen založená, ale také zapsaná do obchodního rejstříku. To je veřejný seznam informací o všech firmách a některých podnikatelích podnikajících na území České republiky. K zápisu do obchodního rejstříku dojde pouze na základě vyplnění a odevzdání návrhu na zápis. O co se jedná? Jak tento návrh vypadá? A co vše do něj budete muset vepsat?

Návrh na zápis do OR

Návrh na zápis do OR je komplexní formulář, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zde si jej vyhledáte a stáhnete do svého počítače. Následně formulář vytisknete a můžete začít vyplňovat.

Návrh na zápis má dvě části. První část je pro všechny právní formy společností stejná. Druhá část je potom odlišná firma od firmy. Tudíž je jiná část pro s.r.o. a jiná pro a.s. Co v jednotlivých částech najdete? A co je třeba vyplnit?

První část návrhu na zápis do OR

V první části návrhu na zápis do obchodního rejstříku najdete informace o rejstříkovém soudu, kterému bude návrh určen, údaje o navrhovatelích včetně jejich ověřených podpisů, základní údaje o subjektu, kterého se návrh týká, seznam přiložených dokumentů k návrhu a případné údaje o přeshraniční přeměně. Tyto informace jsou totožné, ať už žádáte o zápis společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. To bude vždy stejné.

Druhá část návrhu na zápis do OR

Až druhá část návrhu se mírně liší. Jedná se o předmětnou část návrhu. V této části uvedete, kdy došlo k založení společnosti, všechny bližší informace k vaší firmě a zároveň také přiložíte všechny potřebné smlouvy a dokumenty. Zejména je důležitý notářský zápis založení společnosti, oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o splacení minimální výše základního vkladu.

Kde odevzdáte návrh na zápis společnosti do OR?

Tento návrh můžete vyplňovat buď ručně nebo elektronicky. Odevzdáte jej u místně příslušného rejstříkového soudu, tedy u krajského soudu v jehož obvodu máte místo podnikání. Návrh můžete odevzdat v papírové podobě, anebo v případě, že máte zaručený elektronický podpis, jej můžete odevzdat také elektronicky.

Zápis do obchodního rejstříku stojí 6 000 Kč. Tuto částku zaplatíte už při podání návrhu na zápis. A následně musíte počkat zhruba 5 dnů, než dojde k samotnému zápisu. Jakmile je vaše firma zapsaná do OR, můžete začít plnohodnotně podnikat.

Pokud dojde k nějaké změně, například ve struktuře vedení firmy, je potřeba to opět promítnout i do obchodního rejstříku. Každou změnu je tedy potřeba nahlásit.

Může dojít k zamítnutí návrhu na zápis do OR?

Naše povídání o návrhu na zápis do OR zakončíme odvrácenou stranou mince. Ne vždy totiž může celý tento proces proběhnout tak hladce. V ojedinělých případech může dojít k zamítnutí návrhu na zápis do OR.

A to, pokud byl návrh podán osobou, která nebyla k podání oprávněna. Nebo pokud návrh nebyl podán zákonem stanoveným způsobem, tedy na výše zmíněném formuláři. Pokud neobsahuje všechny náležitosti, tedy například řádné označení navrhovatele, podpis na návrhu není úředně ověřen atd. Pokud je nesrozumitelný nebo neurčitý. Nebo pokud k němu nejsou připojeny všechny přílohy.

Návrh na zápis do OR proto nijak neuspěchejte. Vše si raději třikrát zkontrolujte.

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zkuste nám popsat vaši představu - vytvoříme Vám nabídku na míru.

Články a tipy

rady a návody pro ověřování, zakládání a provoz firem

Zobrazit všechny
Ověřovač.cz

OVĚŘOVAČ.CZ s.r.o. vám nabízí zajištění sídla společnosti, opatření trvalého pobytu, založení firmy na míru či prodej READY-MADE společnosti


E-mail:info@overovac.cz

Kontaktujte nás
Partneři
SEO optimalizace