Založení vs. vznik společnosti

Založení vs. vznik společnosti: Jaký je v tom rozdíl?

Založení a vznik. Pro někoho slova označující totéž. Někdo mezi nimi nevidí rozdíl. A pokud by se jednalo o něco jiného, asi by ani nevadilo, že mezi nimi nijak nerozlišujete. Ovšem u obchodních společností, tedy jinak řečeno u firem, značí každé toto slovo naprosto odlišný proces. Pojďme si tedy udělat v těchto pojmech jasno a přesně si definovat, co přesně znamenají.

Založení obchodní společnosti

Úplně na začátku každé firmy je založení společnosti. To je první zásadní krok. Společnosti se zakládají buď společenskou smlouvou, pokud je zakládá více osob, nebo zakladatelskou smlouvou, pokud je zakládá jedna osoba.

Zakladatelskou či společenskou smlouvu je nutné sepsat u notáře a posvětit ji úředně ověřenými podpisy zakladatelů. Ve smlouvě musí být uvedeno kdy a kde byla smlouva sepsána, jaký notář byl přítomen, osobní údaje účastníků a zástupců, obsah úkonu, údaj o tom, že byl zápis přečten a schválen, a nakonec musí být smlouva zpečetěna notářským razítkem a podpisem.

Tímto krokem tedy začíná obchodní společnost existovat.

Založení neznamená vznik

Zdálo by se, že je vše hotovo, ale to byste byli na velkém omylu! Založení společnosti totiž ještě neznamená, že může začít firma normálně fungovat. Až zápisem do obchodního rejstříku se stává firma oficiálně právnickou osobou, může nabývat práva a povinnosti, může být účastníkem soudních i jiných druhů řízení a může jinak řečeno fungovat.

S čím musíte počítat před vznikem společnosti?

Mezi založením a vznikem společnosti je zákonitě určitá prodleva. Zápis do obchodního rejstříku totiž trvá minimálně 5 dnů. Proto mezi založením a vznikem počítejte s několika dny, kdy nebudete moct nakládat s firemním majetkem, zejména se splacenými vklady zakladatelů, nemůžete ještě používat firemní bankovní účet, nemůžete ani poskytovat své podnikatelské služby. To vše je možné až po zápisu do obchodního rejstříku.

Prodleva mezi založením a vznikem se může prodloužit

Bohužel 5 dnů je minimální doba, se kterou je nutné počítat. Může se ale prodloužit. Například získáním podnikatelského oprávnění, pokud je společnost založena za účelem podnikání. V takovém případě budete muset navštívit živnostenský úřad a zajistit si živnostenské oprávnění.

Kde se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku?

Celé toto téma zakončíme odpovědí na otázku, kam byste vlastně měli podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musíte podat k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnů od založení společnosti. Rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je krajský soud, v jehož obvodu máte sídlo společnosti a pod který spadáte. Po zapsání společnosti do obchodního rejstříku, a tedy po jejím vzniku, máte 8 dnů na registraci svých zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení, 8 dnů na registraci zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a 30 dnů na registraci společnosti u finančního úřadu.

VYŽÁDEJTE SI NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zkuste nám popsat vaši představu - vytvoříme Vám nabídku na míru.

Články a tipy

rady a návody pro ověřování, zakládání a provoz firem

Zobrazit všechny
Ověřovač.cz

OVĚŘOVAČ.CZ s.r.o. vám nabízí zajištění sídla společnosti, opatření trvalého pobytu, založení firmy na míru či prodej READY-MADE společnosti


E-mail:info@overovac.cz

Kontaktujte nás
Partneři
SEO optimalizace